XIÊN 2 MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

 

NGÀY XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018      
23/03/2018 76 32  ăn xiên   
22/03/2018 85 60  ăn lô   85
21/03/2018  03 70 ăn lô  03x2 
20/03/2018  16 40 ăn lô  40 
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 09 62  ăn xiên   
16/03/2018 83 30  ăn lô  83x2 
15/03/2018 14 60  ăn lô  14 
14/03/2018 27 34  ăn lô  27 
13/03/2018 52 31  trượt   
12/03/2018 50 17  ăn xiên   
11/03/2018 52 70  ăn lô  70 
10/03/2018 94 27  ăn xiên   
09/03/2018 65 74   ăn lô 65 
08/03/2018 14 21   ăn lô 14x3 
07/03/2018 13 32  ăn lô   13
06/03/2018 18 75  ăn xiên   
05/03/2018 07 82  trượt   
04/03/2018 15 26  ăn xiên   
03/03/2018 64 32  ăn lô  64 
02/03/2018 76 82  ăn lô  76 
01/03/2018  12 64  ăn lô 12x2 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP