TAM THỦ 3 CÀNG MB CAO CẤP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

 

NGÀY TAM THỦ 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018      
23/03/2018 613 631 623  ăn càng  613 
22/03/2018 791 792 793  trượt   
21/03/2018  435 436 437   trượt  
20/03/2018 164 165 167  ăn càng  165 
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 873 874 875   trượt  
16/03/2018 031 030 032   trượt  
15/03/2018 112 114 115   trượt  
14/03/2018 354 356 358  ăn càng  354 
13/03/2018 405 407 408   ăn đề 07 
12/03/2018 782 783 784   trượt  
11/03/2018 574 575 576   trượt  
10/03/2018 830 831 832  ăn càng   830
09/03/2018 305 306 307   trượt  
08/03/2018 997 998 989  ăn càng  998 
07/03/2018 213 212 210  trượt   
06/03/2018 654 657 659  trượt  
05/03/2018 453 454 456   trượt  
04/03/2018 872 873 875  ăn càng  873 
03/03/2018 792 794 795  trượt  
02/03/2018 205 206 207  trượt   
01/03/2018 628 682 685   ăn đề 28 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP