SONG THỦ 3 CÀNG MB CAO CẤP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY SONG THỦ 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018      
23/03/2018 453 456  trượt   
22/03/2018 414 416  trượt   
21/03/2018  585 587  ăn càng   585
20/03/2018 542 543   trượt  
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 236 237  ăn đề  36 
16/03/2018 673 674  trượt   
15/03/2018 764 765   trượt  
14/03/2018 345 346  trượt   
13/03/2018 507 509  ăn càng  507 
12/03/2018 577 575   ăn càng  577
11/03/2018 215 216  trượt   
10/03/2018 653 654  trượt   
09/03/2018 423 432   ăn càng 423 
08/03/2018 721 724  trượt   
07/03/2018 437 438  trượt   
06/03/2018 323 325   trượt  
05/03/2018 564 565   ăn càng 565 
04/03/2018 181 182  trượt   
03/03/2018 786 787  ăn đề  86 
02/03/2018 430 432 trượt   
01/03/2018 227 228   ăn càng 228 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP