ĐỘC THỦ ĐỀ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY ĐỘC THỦ ĐỀ MIỀN NAM KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018     tp.hcm
23/03/2018 90  trượt  vĩnh long
22/03/2018 17   win tây ninh
21/03/2018  57  trượt  đồng nai
20/03/2018  36 trượt  bến tre
18-19/03/2018  bảo trì    
17/03/2018 23   win tp.hcm
16/03/2018 46  trượt vĩnh long
15/03/2018 05  win  tây ninh
14/03/2018 81  trượt  đồng nai
13/03/2018  03  trượt bến tre
12/03/2018 82  trượt  tp.hcm
11/03/2018 36  trượt  tiền giang
10/03/2018 05  win  tp.hcm
09/03/2018 54  trượt  vĩnh long
08/03/2018 72   trượt tây ninh
07/03/2018 95  win  đồng nai
06/03/2018  18 trượt  bến tre
05/03/2018  76 win  tp.hcm
04/03/2018 46  trượt tiền giang
03/03/2018 75   trượt tp.hcm
02/03/2018  54  win vĩnh long
01/03/2018 40 trượt  tây ninh
28/02/2018  72 trượt  đồng nai
27/02/2018  35 trượt  bến tre
26/02/2018 83   win tp.hcm
25/02/2018 09   trượt tiền giang
24/02/2018  26  trượt tp.hcm
23/02/2018  77  win vĩnh long
22/02/2018 70  trượt  tây ninh
21/02/2018 43   trượt đồng nai
20/02/2018  76  trượt bến tre
19/02/2018 01  win  tp.hcm
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 34 trượt đồng nai
13/02/2018 42   trượt bến tre
12/02/2018 58 win tp.hcm
11/02/2018 19 trượt tiền giang
10/02/2018  86  trượt tp.hcm
09/02/2018  75 win  vĩnh long
08/02/2018 38  trượt tây ninh
07/02/2018 43  trượt  đồng nai
06/02/2018 39   trượt bến tre
05/02/2018 16  win  tp.hcm
04/02/2018  70 trượt  tiền giang
03/02/2018  14 trượt  tp.hcm
02/02/2018 32   win vĩnh long
01/02/2018 12  trượt  tây ninh
31/01/2018 70  trượt đồng nai
30/01/2018  84 trượt  bến tre
29/01/2018  43  win tp.hcm
28/01/2018 97  trượt  tiền giang
27/01/2018  58  trượt tp.hcm
26/01/2018 55  win  vĩnh lọng
25/01/2018  28  trượt tây ninh
24/01/2018 83   trượt đồng nai
23/01/2018 70  trượt  bến tre
22/01/2018 57  win  tp.hcm
21/01/2018 86   trượt tiền giang
20/01/2018 78 trượt  tp.hcm
19/01/2018  90 win  vĩnh long
18/01/2018 21   trượt tây ninh
17/01/2018 53   win đồng nai
16/01/2018 43  trượt  bến tre
15/01/2018 27   trượt tp.hcm
14/01/2018 86  win  tiền giang
13/01/2018 08   trượt tp.hcm
12/01/2018 15  trượt  vĩnh long
11/01/2018 64   trượt tây ninh
10/01/2018 76   win đồng nai
09/01/2018 51   trượt bến tre
08/01/2018 86 trượt  tp.hcm
07/01/2018  15  win tiền giang
06/01/2018 70  trượt  tp.hcm
05/01/2018 98  win  vĩnh long
04/01/2018 62  trượt  tây ninh
03/01/2018 42   trượt đồng nai
02/01/2018  50  win bến tre
01/01/2018  86  trượt tp.hcm
31/12/2017 65   trượt tiền giang
30/12/2017 70   win tp.hcm
29/12/2017  95 trượt  vĩnh long
28/12/2017  34  win  tây ninh
27/12/2017 46   trượt đồng nai
26/12/2017 07  trượt  bến tre
25/12/2017 41   trượt tp.hcm
24/12/2017 63  win  tiền giang
23/12/2017 37  trượt  tp.hcm
22/12/2017 30   trượt vĩnh long
21/12/2017 64   win tây ninh
20/12/2017 42   trượt đồng nai
19/12/2017  56  trượt bến tre
18/12/2017 70  win  tp.hcm
17/12/2017 37  trượt  tiền giang
16/12/2017 30  win  tp.hcm
15/12/2017  12  trượt vĩnh long
14/12/2017 41  trượt  tây ninh
13/12/2017 06  trượt  đồng nai
12/12/2017 72  win bến tre
11/12/2017  23  trượt tp.hcm
10/12/2017  21 trượt  tiền giang
09/12/2017  03  win tp.hcm
08/12/2017 23   trượt vĩnh long
07/12/2017 69  trượt  tây ninh
06/12/2017  48 win  đồng nai
05/12/2017 37  trượt  bến tre
04/12/2017 07   trượt tp.hcm
03/12/2017 74  trượt tiền giang
02/12/2017  51  win tp.hcm
01/12/2017 97 trượt  vĩnh long
30/11/2017 90   trượt tây ninh
29/11/2017 07   win đồng nai
28/11/2017 53  trượt  bến tre
27/11/2017  84 win  tp.hcm
26/11/2017 07  trượt  tiền giang
25/11/2017  81  win tp.hcm
24/11/2017 19   trượt vĩnh long
23/11/2017 40   trượt tây ninh
22/11/2017  70  win đồng nai
21/11/2017 85  trượt bến tre
20/11/2017 09   win tp.hcm
19/11/2017 67  trượt  tiền giang
18/11/2017 74   trượt tp.hcm
17/11/2017 35   win vĩnh long
16/11/2017 23   trượt tây ninh
15/11/2017  30  trượt đồng nai
14/11/2017 36   trượt bến tre
13/11/2017 75   trượt tp.hcm
12/11/2017  31 win  tiền giang
11/11/2017 13  trượt  tp.hcm
10/11/2017 74  trượt vĩnh long
09/11/2017  55 win  tây ninh
08/11/2017 18   trượt đồng nai
07/11/2017 97  trượt  bến tre
06/11/2017 87   trượt tp.hcm
05/11/2017 31   win tiền giang
04/11/2017 82  trượt tp.hcm
03/11/2017  67 trượt  vĩnh long
02/11/2017 27   win tây ninh
01/11/2017 97  trượt đồng nai
31/10/2017 58   trượt bến tre
30/10/2017 10   trượt tp.hcm
29/10/2017 81   win tiền giang
28/10/2017 98  win  tp.hcm
27/10/2017 65   trượt vĩnh long
26/10/2017 12  trượt tây ninh
25/10/2017 90  win  đồng nai
24/10/2017 93   trượt bến tre
23/10/2017 65   trượt tp.hcm
22/10/2017 03   win tiền giang
21/10/2017 54  trượt  tp.hcm
20/10/2017 76  trượt  vĩnh long
19/10/2017 45   trượt tây ninh
18/10/2017 96   win đồng nai
17/10/2017  36 trượt  bến tre
16/10/2017  79 trượt  tp.hcm
15/10/2017 06  win  tiền giang
14/10/2017  82 trượt  tp.hcm
13/10/2017  18 trượt  vĩnh long
12/10/2017 94  trượt  tây ninh
11/10/2017 15  win  đồng nai
10/10/2017 18  trượt  bến tre
09/10/2017  64 win  tp.hcm 
08/10/2017 43   trượt tiền giang
07/10/2017 65  trượt  tp.hcm
06/10/2017 82  trượt  vĩnh long
05/10/2017 69  win  tây ninh
04/10/2017 82  trượt  đồng nai
03/10/2017  32 trượt  bến tre
02/10/2017  55 trượt  tp.hcm
01/10/2017  67 trượt  tiền giang
30/09/2017 34  win  tp.hcm
29/09/2017  72 trượt  vĩnh long
28/09/2017  31 trượt  tây ninh
27/09/2017  37 trượt  đồng nai
26/09/2017 30  win  bến tre
25/09/2017  43 trượt  tp.hcm
24/09/2017  23 trượt  tiền giang
23/09/2017  54 trượt  tp.hcm
22/09/2017  81 trượt  vĩnh long
21/09/2017 79  win  tây ninh
20/09/2017  34 trượt  đồng nai 
19/09/2017  54  trượt bến tre
18/09/2017 61  win  tp.hcm
17/09/2017  37 trượt  tiền giang
16/09/2017  84 trượt  tp.hcm
15/09/2017  23  trượt  vĩnh long
14/09/2017  50 trượt  tây ninh
13/09/2017  87 trượt  đồng nai
12/09/2017 57  win  bến tre
11/09/2017  72 trượt  tp.hcm
10/09/2017  91 trượt  tiền giang
09/09/2017  23 trượt  tp.hcm
08/09/2017  73 trượt  vĩnh long
07/09/2017  57 win  tây ninh
06/09/2017  83 trượt  đồng nai
05/09/2017  35 win  bến tre
04/09/2017  45 trượt  tp.hcm
03/09/2017  91 trượt  tiền giang
02/09/2017  08 trượt  tp.hcm
01/09/2017 19  trượt  vĩnh long
31/08/2017  43 win  tây ninh
30/08/2017  80 trượt  đồng nai
29/08/2017  31 trượt  bến tre
28/08/2017  87 trượt  tp.hcm
27/08/2017  90 trượt  tiền giang
26/08/2017  97 trượt  tp.hcm
25/08/2017  25 win  vĩnh long
24/08/2017  84 trượt  tây ninh
23/08/2017  36 trượt  đồng nai
22/08/2017  83 trượt  bến tre
21/08/2017  23 trượt  tp.hcm
20/08/2017 45  win  tiền giang
19/08/2017  29 trượt  tp.hcm
18/08/2017  97 trượt  vĩnh long
17/08/2017  18 trượt  tây ninh
16/08/2017  34 trượt  đồng nai
15/08/2017  53 trượt  bến tre
14/08/2017  03 win  tp.hcm
13/08/2017  52 trượt  tiền giang
12/08/2017 34  trượt  tp.hcm
11/08/2017  03 trượt  vĩnh long
10/08/2017 99  trượt  tây ninh
09/08/2017  48 win  đồng nai
08/08/2017  32 trượt  bến tre
07/08/2017  39 trượt  tp.hcm
06/08/2017 13  trượt  tiền giang
05/08/2017  21 trượt  tp.hcm
04/08/2017  09 trượt  vĩnh long
03/08/2017  71 win  tây ninh
02/08/2017  02 trượt  đồng nai
01/08/2017  23 trượt  bến tre
31/07/2017  09  trượt  tp.hcm
30/07/2017 22  win  tiền giang
29/07/2017  82 trượt  tp.hcm
28/07/2017 74  trượt vĩnh long
27/07/2017  10 trượt  tây ninh
26/07/2017  12 trượt  đồng nai
25/07/2017  83 win  bến tre
24/07/2017  06 trượt  tp.hcm
23/07/2017 20  trượt  tiền giang
22/07/2017  21 trượt  tp.hcm
21/07/2017  81 trượt  vĩnh long
20/07/2017  73 trượt  tây ninh
19/07/2017  90 trượt  đồng nai
18/07/2017 38  win  bến tre
17/07/2017  40 trượt  tp.hcm
16/07/2017  17 trượt  tiền giang
15/07/2017 21  trượt  tây ninh
14/07/2017  80 trượt  vĩnh long
13/07/2017  45  win tây ninh
12/07/2017  87 trượt  đồng nai
11/07/2017  57 trượt  bến tre
10/07/2017  85  trượt tp.hcm
09/07/2017  49 trượt  tiền giang
08/07/2017  52 win  tp.hcm
07/07/2017  92 trượt  vĩnh long
06/07/2017  58 trượt  tây ninh
05/07/2017 06  trượt  đồng nai
04/07/2017  53 trượt  bến tre
03/07/2017 38 trượt  tiền giang
03/07/2017  94 win  tp.hcm
02/07/2017  49 trượt  tiền giang
01/07/2017  04 trượt  tp.hcm
30/06/2017  17 win  vĩnh long
29/06/2017 77  win  tây ninh
28/06/2017  97 trượt  đồng nai
27/06/2017 59  trượt bến tre
26/06/2017 05  trượt  tp.hcm
25/06/2017  57 trượt  tiền giang
24/06/2017  47 trượt  tp.hcm
23/06/2017  28 win  vĩnh long
22/06/2017  41 trượt  tây ninh
21/06/2017 36  trượt  đồng nai
20/06/2017  16 trượt  bến tre
19/06/2017  55 trượt  tp.hcm
18/06/2017  18 win  tiền giang
17/06/2017  75 trượt  tp.hcm
16/06/2017  80 trượt  vĩnh long
15/06/2017  95 win  tây ninh
14/06/2017  15 trượt  đồng nai
13/06/2017  59 trượt  bến tre
12/06/2017 74  trượt  tp.hcm
11/06/2017  54 trượt  tiền giang
10/06/2017  23 trượt  tp.hcm
09/06/2017  12 trượt  vĩnh long
08/06/2017 68 win tây ninh
07/06/2017  68 trượt đồng nai
06/06/2017  63 trượt  bến tre
05/06/2017  09 trượt  tp.hcm
04/06/2017   17  win tiền giang
03/06/2017  39 trượt  tp.hcm
02/06/2017  34 trượt vĩnh long
01/06/2017  43 trượt  tây ninh
31/05/2017  05 trượt  đồng nai
30/05/2017  20 win  bến tre
29/05/2017  83 win  tp.hcm
28/05/2017  40 trượt  tiền giang
27/05/2017  63 trượt  tp.hcm
26/05/2017  57 trượt  vĩnh long
25/05/2017  43 trượt  tây ninh
24/05/2017  38 trượt  đồng nai
23/05/2017 89 trượt  bến tre
22/05/2017  90 win  tp.hcm
21/05/2017  43 trượt  tiền giang
20/05/2017  78 trượt  tp.hcm
19/05/2017  38 trượt  vĩnh long
18/05/2017  48 win  tây ninh
17/05/2017 31  trượt  đồng nai
16/05/2017  97 trượt  bến tre
15/05/2017 36  win  tp.hcm
14/05/2017  43  trượt tiền giang
13/05/2017 76  trượt  tp.hcm
12/05/2017   03  trượt  vĩnh long
11/05/2017  64  trượt  tây ninh
10/05/2017  52  trượt  đồng nai
09/05/2017   80 win  bến tre
08/05/2017   54  trượt tp.hcm
07/05/2017  44 trượt  tiền giang
06/05/2017  91 trượt  tp.hcm
05/05/2017 28 trượt  vĩnh long
04/05/2017  24 trượt tây ninh
03/05/2017 45  win  đồng nai
02/05/2017 83  trượt  bến tre
01/05/2017  67 trượt  tp.hcm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP