BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI PHÁT
24/03/2018     tp.hcm
23/03/2018 52  trượt  vĩnh long
22/03/2018  63  win tây ninh
21/03/2018   32 win  đồng nai
20/03/2018 51  win bến tre
18-19/03/2018  bảo trì    
17/03/2018 45  trượt  tp.hcm
16/03/2018  82  win vĩnh long
15/03/2018  94  win tây ninh
14/03/2018 36   trượt đồng nai
13/03/2018  41  win bến tre
12/03/2018  82  win tp.hcm
11/03/2018 10  win  tiền giang
10/03/2018  16  trượt tp.hcm
09/03/2018 29  trượt  vĩnh long
08/03/2018 83  win  tây ninh
07/03/2018  51  win 51x2 đồng nai
06/03/2018 92  win  bến tre
05/03/2018 68   trượt tp.hcm
04/03/2018  53  win tiền giang
03/03/2018  05 win  tp.hcm
02/03/2018 17   trượt vĩnh long
01/03/2018 31   win tâ ninh
28/02/2018 62  win  đồng nai
27/02/2018 54   win bến tre
26/02/2018 15  trượt tp.hcm
25/02/2018 60   win 60x2 tiền giang
24/02/2018 74  win  tp.hcm
23/02/2018 62  win  vĩnh long
22/02/2018 05   win tây ninh
21/02/2018 82   trượt đồng nai
20/02/2018 95  win  bến tre
19/02/2018 53  win  tp.hcm
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 92   win đồng nai
13/02/2018 84  win  bến tre
12/02/2018 23 trượt tp.hcm
11/02/2018 81 win 81x2 tiền giang
10/02/2018 92  win  tp.hcm
09/02/2018  67  trượt vĩnh long
08/02/2018  53  win tây ninh
07/02/2018 12  win  đồng nai
06/02/2018 32  win 32x2  bến tre
05/02/2018  85 win  tp.hcm
04/02/2018 71  trượt  tiền giang
03/02/2018  14 win  tp.hcm
02/02/2018 30  win  vĩnh long
01/02/2018 75 win 75x2  tây ninh
31/01/2018 12   trượt đồng nai
30/01/2018 72   win bến tre
29/01/2018 91  win tp.hcm
28/01/2018 26   trượt tiền giang
27/01/2018  29  win tp.hcm
26/01/2018  90  win vĩnh long
25/01/2018 31   win tây ninh
24/01/2018 96  trượt  đồng nai
23/01/2018  65 trượt  bến tre
22/01/2018  52 win  tp.hcm
21/01/2018 45  win tiền giang
20/01/2018 24   trượt tp.hcm
19/01/2018 70 win  vĩnh long
18/01/2018  86  win tây ninh
17/01/2018 67  win  đồng nai
16/01/2018 71   trượt bến tre
15/01/2018  43 win  tp.hcm
14/01/2018  64 win  tiền giang
13/01/2018  75  trượt tp.hcm
12/01/2018 17   win vĩnh long
11/01/2018 14   win tây ninh
10/01/2018 71   win đồng nai
09/01/2018 13 win  bến tre
08/01/2018 62   trượt tp.hcm
07/01/2018  80  win tiền giang
06/01/2018 02  win  tp.hcm
05/01/2018  61  win vĩnh long
04/01/2018 50  win  tây ninh
03/01/2018  71 win  đồng nai
02/01/2018 90  trượt  bến tre
01/01/2018 81  win  tp.hcn
31/12/2017 43  win 43x2  tiền giang
30/12/2017 17  win  tp.hcm
29/12/2017  83  win  vĩnh long
28/12/2017  42  trượt  tây ninh
27/12/2017 15   win đồng nai
26/12/2017 13  win  bến tre
25/12/2017 52  win  tp.hcm
24/12/2017 70  win  tiền giang
23/12/2017 16   trượt tp.hcm
22/12/2017 28   win vĩnh long
21/12/2017 91   win tây ninh
20/12/2017 85  win  đồng nai
19/12/2017 62   win bến tre
18/12/2017 30  trượt  tp.hcm
17/12/2017  72 win  tiền giang
16/12/2017  01 win  tp.hcm 
15/12/2017 24  win vĩnh long
14/12/2017 26   trượt tây ninh
13/12/2017 70  win  đồng nai
12/12/2017 62  win  bến tre
11/12/2017 15   win 15x2 tp.hcm
10/12/2017  13  win tiền giang
09/12/2017 82   trượt tp.hcm
08/12/2017 53   trượt vĩnh long
07/12/2017 43   win tây ninh
06/12/2017 70  win  đồng nai
05/12/2017  72  trượt bến tre
04/12/2017  14  win tp.hcm
03/12/2017 02   win tiền giang
02/12/2017  60  win tp.hcm
01/12/2017 03   trượt vĩnh long
30/11/2017 86 trượt  tây ninh
29/11/2017 14   win đồng nai
28/11/2017 26   win bến tre
27/11/2017 40   win tp.hcm
26/11/2017 27  win  tiền giang
25/11/2017 09   trượt tp.hcm
24/11/2017 91   win vĩnh long
23/11/2017 56  win  tây ninh
22/11/2017 12   win đồng nai
21/11/2017 52   trượt bến tre
20/11/2017  90 win  tp.hcm
19/11/2017 12   win tiền giang
18/11/2017 07   win tp.hcm
17/11/2017 93  win   vĩnh long
16/11/2017 72  trượt  tây ninh
15/11/2017 26  win  đồng nai
14/11/2017 03   win bến tre
13/11/2017  03 win 03x2 tp.hcm
12/11/2017  08  win tiền giang
11/11/2017  61 win  tp.hcm
10/11/2017 32  trượt  vĩnh long
09/11/2017 68   win tây ninh
08/11/2017 70  win  đồng nai
07/11/2017 48  win  bến tre
06/11/2017 20  win  tp.hcm
05/11/2017 61  win 61x2 tiền giang
04/11/2017 13  win  tp.hcm
03/11/2017 42  trượt  vĩnh long
02/11/2017  04 win  tây ninh
01/11/2017 27 win  đồng nai
31/10/2017  03  win bến tre
30/10/2017  31 trượt  tp.hcm
29/10/2017 18  win  tiền giang
28/10/2017 71  win  tp.hcm
27/10/2017 09   win vĩnh long
26/10/2017 10   win tây ninh
25/10/2017  14  trượt đồng nai
24/10/2017 50  win  bến tre
23/10/2017 46  win  tp.hcm
22/10/2017  62 win 62x2  tiền giang
21/10/2017  79  win tp.hcm
20/10/2017  18  win vĩnh long
19/10/2017 90  trượt  tây ninh
18/10/2017  21 trượt  đồng nai
17/10/2017  80  win bến tre
16/10/2017 41  win  tp.hcm
15/10/2017 53  win 53x2  tiền giang
14/10/2017 71   trượt tp.hcm
13/10/2017 85  win  vĩnh long
12/10/2017 06  win  tây ninh
11/10/2017 72   win đồng nai
10/10/2017  14 trượt  bến tre
09/10/2017  81 win  tp.hcm
08/10/2017  02 win  tiền giang
07/10/2017 16   trượt tp.hcm
06/10/2017 65  trượt  vĩnh long
05/10/2017 32 win  tây ninh
04/10/2017 51  win  đồng nai
03/10/2017 22   trượt bến tre
02/10/2017 40  win  tp.hcm
01/10/2017 11  trượt  tiền giang
30/09/2017  5 win tp.hcm
29/09/2017  19 win  vĩnh long
28/09/2017  76 trượt  tây ninh
27/09/2017  31 trượt  đồng nai
26/09/2017  21 win  bến tre
25/09/2017  06 win  tp.hcm
24/09/2017  71 win  tiên giang
23/09/2017  11  trượt tp.hcm
22/09/2017  15  trượt vĩnh long
21/09/2017 78  win  tây ninh
20/09/2017 91  win  đồng nai
19/09/2017  83 win  bến tre
18/09/2017  89 trượt  tp.hcm
17/09/2017  81 win  tiền giang
16/09/2017 98  win  tp.hcm
15/09/2017  98 trượt  vĩnh long
14/09/2017  60 win  tây ninh
13/09/2017 99  trượt  đồng nai
12/09/2017  66 win  bến tre
11/09/2017  05 win  tp.hcm
10/09/2017  21  trượt tiền giang
09/09/2017  05 win  tp.hcm
08/09/2017  72 win  vĩnh long
07/09/2017  22 trượt  tây ninh
06/09/2017  32 win  đồng nai
06/09/2017  13  trượt đồng nai
05/09/2017  83 win  bến tre
       
04/09/2017  40 win  tp.hcm
03/09/2017  92 win  tiền giang
02/09/2017  58 trượt  tp.hcm
01/09/2017 76  trượt  vĩnh long
31/08/2017  94 win  tây ninh
30/08/2017  74 win  đồng nai
29/08/2017  34 trượt bến tre
28/08/2017  21 win  tp.hcm
27/08/2017  07 win  tiền giang
26/08/2017  99 win  tp.hcm
25/08/2017  75 trượt  vĩnh long
24/08/2017  13  trượt tây ninh
23/08/2017 12   win đồng nai
22/08/2017 26  win  bến tre
21/08/2017  82 win  tp.hcm
20/08/2017  67 trượt  tiền giang
19/08/2017 35  trượt  tp.hcm
18/08/2017  59 win  vĩnh long
17/08/2017  26 win  tây ninh
16/08/2017 20  win đồng nai
15/08/2017 29 trượt  bến tre
14/08/2017  90 win  tp.hcm
13/08/2017  08 trượt  tiền giang
12/08/2017 91  win  tp.hcm
11/08/2017  73 win  vĩnh long
10/08/2017  84 win  tây ninh
09/08/2017  11 trượt  đồng nai
08/08/2017  55 trượt  bến tre
07/08/2017 37  win  tp.hcm
06/08/2017 55  win  tiền giang
05/08/2017  56 win  tp.hcm
04/08/2017  11 trượt  vĩnh long
03/08/2017 20  win  tây ninh
02/08/2017  02 trượt  đồng nai
01/08/2017  88 win  bến tre
31/07/2017 19  win  tp.hcm
30/07/2017  75 win  tiền giang
29/07/2017  98 trượt  tp.hcm
28/07/2017  54 win  vĩnh long
27/07/2017  19 trượt  tây ninh
26/07/2017  53 win  đồng nai
25/07/2017  12 win  bến tre
24/07/2017  09 trượt  tp.hcm
23/07/2017 99  trượt tiền giang
22/07/2017 08  trượt  tp.hcm
21/07/2017  17 win  vĩnh long
20/07/2017  41 win  tây ninh
19/07/2017  18 win  đồng nai
18/07/2017  96 trượt  bến tre
17/07/2017  89 win  tp.hcm
16/07/2017 15  win  tiền giang
15/07/2017  76 trượt  tp.hcm
14/07/2017  38 win  vĩnh long
13/07/2017  60 win  tây ninh
12/07/2017  19 win  đồng nai
11/07/2017  30 trượt  bến tre
10/07/2017  95 trượt  tp.hcm
09/07/2017  83 win  tiền giang
08/07/2017  18 trượt  tp.hcm
07/07/2017  64 win  vĩnh long
06/07/2017  15 win  tây ninh
05/07/2017  80 win  đồng nai
04/07/2017  75 trượt  bến tre
03/07/2017  58 win  tp.hcm
02/07/2017  41 win  tiền giang
01/07/2017  09 trượt  tp.hcm
30/06/2017  05  trượt vĩnh long
29/06/2017 13  win  tây ninh
28/06/2017  82 win  đồng nai
27/06/2017 05  win  bến tre
26/06/2017  06 trượt tp.hcm
25/06/2017 02 trượt  tiền giang
24/06/2017 01  win  tp.hcm
23/06/2017 67  win  vĩnh long
22/06/2017  02 win  tây ninh
21/06/2017  05 trượt  đồng nai
20/06/2017 26  win  bến tre
19/06/2017 01  win  tp.hcm
18/06/2017  16 win  tiền giang
17/06/2017  47  trượt tp.hcm
16/06/2017  99 win  vĩnh long
15/06/2017 09  trượt tây ninh
14/06/2017  33 win  đồng nai
13/06/2017 54 win bến tre
12/06/2017  20 win  tp.hcm
11/06/2017  55 trượt  tiền giang
10/06/2017  85 trượt  tp.hcm
09/06/2017 55 win  vĩnh long
08/06/2017 50 win tây ninh
07/06/2017  55 trượt đồng nai
06/06/2017  27 win  bến tre
05/06/2017  01 win  tp.hcm
04/06/2017  85  win  tiền giang
03/06/2017   09  trượt  tp.hcm
02/06/2017  37 win  vĩnh long 
01/06/2017  41 trượt  tây ninh
31/05/2017 17  win  đồng nai
30/05/2017 30  win  bến tre
29/05/2017  90 trượt  tp.hcm
28/05/2017  53 trượt  tiền giang
27/05/2017 54  win  tp.hcm
26/05/2017 24  win  vĩnh long
25/05/2017  10 win  tây ninh
24/05/2017 22 trượt  đồng nai
23/05/2017 34  trượt  bến tre
22/05/2017  18 trượt  tp.hcm
21/05/2017  89  win tiền giang
20/05/2017  53 win  tp.hcm
19/05/2017  34 trượt  vĩnh long
18/05/2017  71 win  tây ninh
17/05/2017 06  win  đồng nai
16/05/2017  02 trượt  bến tre
15/05/2017 22   trượt tp.hcm
14/05/2017  13 trượt  tiền giang
13/05/2017  34 win  tp.hcm
12/05/2017   01 win  vĩnh long
11/05/2017  45  win  tây ninh
10/05/2017  64 trượt  đồng nai
09/05/2017  82  trượt  bến tre
08/05/2017   41 trượt  tp.hcm
07/05/2017  52 trượt  tiền giang
06/05/2017 75  win  tp.hcm
05/05/2017 01  win  vĩnh long
04/05/2017 82  win  tây ninh
03/05/2017  13 trượt  đồng nai
02/05/2017  42 trượt  bến tre
01/05/2017 26  trượt  tp.hcm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP