BẠCH THỦ LÔTÔ MIỀN BẮC

Loto PRIME NORTHERN PLATINUM Bridge, Phí dịch vụ: 500,000 VND
✔ Cầu là nhà phân tích kỹ thuật với độ chính xác 98%, bạn chèn thẻ sau khi thành công trong phần sau Loto NORTH WHITE PRIME sẽ xuất hiện bạn nhìn kỹ trong ví và 1 TUẦN S W CẦU T FROM B BROT ĐẦU 1-2. Bạn nên theo sát ánh sáng. CH W CÓ THỂ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN LOC

Lưu ý : Tất cả các thẻ được nạp mẫu đơn là tự nguyện, không buộc rút ra, không gian lận. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng lệnh cấm.Tất cả thông tin cả về các mục đích thông tin của chúng tôi chỉ TÀI LIỆU, dựa trên xác suất kết quả xổ số bingo.Choi Lỗ vấn đề là bị cấm ở Việt Nam. Khuyến mãi bingo khuyến mãi hợp pháp do nhà nước quy định 


✔ Bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

✔ Có thể tích lũy được (ví dụ 5 là 100k)
✔ Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile ...

✔ Chúc bạn thành công mỗi ngày!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY PRIME BLOCK NORTH WHITE KẾT QUẢ CHÚ THÍCH
22/01/2018      
21/01/2018  09 trượt   
20/01/2018 52   trượt  
19/01/2018  72  win  
18/01/2018 94  win   
17/01/2018  69  win  
16/01/2018  38 win  38x2 
15/01/2018 17  trượt   
14/01/2018  68 win   
13/01/2018 19   win  
12/01/2018  61  trượt  
11/01/2018 52   win  
10/01/2018 84  win  84x2 
09/01/2018 70  win   
08/01/2018 62   trượt  
07/01/2018 46   win  
06/01/2018 70 win   
05/01/2018  93  win  
04/01/2018 32   trượt  
03/01/2018 57   win  
02/01/2018  91  win 91x3 
01/01/2018 94  win   
31/12/2017 64  win   
30/12/2017 17   trượt  
29/12/2017  37 win   
28/12/2017 06  win   
27/12/2017 14   win  14x2
26/12/2017 21   trượt  
25/12/2017 72  trượt   
24/12/2017 05  trượt   
23/12/2017 45   trượt  
22/12/2017 45  win   45x2
21/12/2017 27  trượt   
20/12/2017 76   win  
19/12/2017 32   win  
18/12/2017 83  win   
17/12/2017 42   win  
16/12/2017 07   trượt  
15/12/2017 97   win  
14/12/2017 92   trượt  
13/12/2017 13   win  
12/12/2017 81   win  
11/12/2017 01  win  01x2 
10/12/2017 45   win  
09/12/2017 30   trượt  
08/12/2017 23   win  
07/12/2017  15 win  
06/12/2017 25  win 25x2 
05/12/2017 82   trượt  
04/12/2017  49  win  
03/12/2017  74  trượt  
02/12/2017 35   win  
01/12/2017 43   win  
30/11/2017 10  trượt  
29/11/2017 56   win  
28/11/2017  27  win  
27/11/2017 95  win 95x2 
26/11/2017 50  trượt   
25/11/2017 25  win  25x2 
24/11/2017 90  win   
23/11/2017 67  win   
22/11/2017 54  win   
21/11/2017 31   trượt  
20/11/2017 72  win   
19/11/2017 67  win   
18/11/2017 25   win  
17/11/2017 40  trượt   
16/11/2017 12  win   
15/11/2017 47  win   
14/11/2017 04   win  
13/11/2017 65   trượt  
12/11/2017 23  win   
11/11/2017  55 win   
10/11/2017  29 win   
09/11/2017  65 win   
08/11/2017 13   trượt  
07/11/2017 04   win  
06/11/2017  75 win   
05/11/2017 62 win  
04/11/2017 17   trượt  
03/11/2017 31  win   
02/11/2017 27   win  27x2
01/11/2017 05  win   
31/10/2017 12  win  
30/10/2017 07   trượt  
29/10/2017 05   trượt  
28/10/2017 74  win   
27/10/2017 36   win  
26/10/2017 81  win  
25/10/2017 21   trượt  
24/10/2017 02  win   
23/10/2017 55  win   
22/10/2017 93  trượt   
21/10/2017 18  win  18x2 
20/10/2017 58   win  
19/10/2017 83   win  83x2
18/10/2017 96  win   
17/10/2017 45  trượt   
16/10/2017 25  trượt   
15/10/2017 10  win   
14/10/2017 72  win  72 72 
13/10/2017 23  win  23 
12/10/2017 90  trượt   
11/10/2017 06  win   
10/10/2017 56  win  56 
09/10/2017 28  trượt   
08/10/2017 09  win  09 
07/10/2017 67   win 67 
06/10/2017 78  win  78 
05/10/2017 10  trượt   
04/10/2017 41  trượt   
03/10/2017  30 win  30 
02/10/2017 98  win  98 
01/10/2017 13  trượt   
30/09/2017  48 win  48 
29/09/2017 52  win  52 
28/09/2017  00 trượt   
27/09/2017 88  trượt   
26/09/2017  57 win  57 
25/09/2017  35 win  35 
24/09/2017  66 trượt   
23/09/2017  06 trượt   
22/09/2017  14 win  14 
21/09/2017  12 win  12 
20/09/2017  37 trượt   
19/09/2017 55  trượt   
17/09/2017  03 trượt  
16/09/2017  31 win  31 
15/09/2017  53 win  53 
14/09/2017  99 trượt   
13/09/2017  08 trượt   
12/09/2017 13  win   
11/09/2017  31 win  31 
10/09/2017  33 trượt   
09/09/2017  97 win  97 
08/09/2017  15 win  15 
07/09/2017  12 trượt   
06/09/2017 36  win  36 
05/09/2017  24 trượt   
04/09/2017  94 win  94 
03/09/2017 03  win  03 
02/09/2017 32  trượt  
01/09/2017  58 win  58 
31/08/2017  62  win 62
30/08/2017  08 trượt   
29/08/2017  14 win  14
28/08/2017  91 trượt   
27/08/2017  88 win  88 
26/08/2017  57 win  57 
25/08/2017  14 trượt   
24/08/2017  31 win  31 
23/08/2017 01  win  01 
22/08/2017  14 trượt   
21/08/2017  15 win  15 
20/08/2017  91 trượt   
19/08/2017 05  win  05 
18/08/2017  33 trượt   
17/08/2017  29 win  29 
16/08/2017 14 win  14 
15/08/2017  03 trượt   
14/08/2017  55 win  55
13/08/2017  23 trượt   
12/08/2017  35 trượt   
11/08/2017 19  win  19 
10/08/2017  88 trượt   
09/08/2017 86 win   86
08/08/2017 99  win  99 
07/08/2017  10 win  10 
06/08/2017  34 trượt   
05/08/2017  07 win   07
04/08/2017 18 win  18
03/08/2017 93  trượt   
02/08/2017 90  win  90 
01/08/2017  91 win  91 
31/07/2017 02 trượt   
30/07/2017 25  win  25 
29/07/2017  22 win  22 
28/07/2017 09  trượt   
27/07/2017 01  trượt   
26/07/2017 11  win  11 
25/07/2017  00 win  00 
24/07/2017 12 win  12 
23/07/2017  38 trượt   
22/07/2017 83  win  83 
21/07/2017 15  trượt   
20/07/2017  21 win  21 
19/07/2017 61  win   61
18/07/2017  18 trượt   
17/07/2017  39 win  39
16/07/2017  22  trượt  
15/07/2017  22  trượt  
14/07/2017 16  win  16 
13/07/2017 01  win  01 
12/07/2017  74 win  74 
11/07/2017 11  trượt   
10/07/2017  19 win  19 
09/07/2017  77 win  77 
08/07/2017  45 trượt   
07/07/2017  56 win   56
06/07/2017  45 win  45 
05/07/2017  55 trượt   
04/07/2017 88  win  88 
03/07/2017  51 win  51 
02/07/2017 94   trượt  
01/07/2017  05 trượt   
30/06/2017  03 win  03 
29/06/2017 27 win  27 
28/06/2017  10 win  10 
27/06/2017 89   trượt  
26/06/2017  56 trượt   
25/06/2017  47 win  47 
24/06/2017  27 win  27 
23/06/2017  11 trượt   
22/06/2017 18  win  18 
21/06/2017 55  win  55 
20/06/2017  48 trượt   
19/06/2017  52 trượt   
18/06/2017 68  win  68 
17/06/2017  11 win   
16/06/2017 11  trượt  
15/06/2017  02 win  03 
14/06/2017  64 trượt   
13/06/2017 87  win  87 
12/06/2017 84  win  84 
11/06/2017 41 trượt   
10/06/2017  56 trượt   
09/06/2017 77  win  77 
08/06/2017 17 win 17
07/06/2017  56 trượt   
06/06/2017  13 win   
05/06/2017 41 win  41 
04/06/2017   83  trượt   
03/06/2017   33 win  33 
02/06/2017  90 trượt   
01/06/2017  87 trượt   
31/05/2017  93 win   
30/05/2017  14 win   
29/05/2017 85 win 85
28/05/2017 09 trượt  
27/05/2017 83 win 83
26/05/2017  57 trượt   
25/05/2017  57 trượt   
24/05/2017  84 trượt   
23/05/2017 75 trượt   
22/05/2017 19 win 19
21/05/2017 58 win 58
20/05/2017 24 trượt  
19/05/2017 76 win 76
18/05/2017 32 win 32
17/05/2017 15 trượt  
16/05/2017 90 win 90
15/05/2017 86 win 86
14/05/2017 46 trượt  
13/05/2017 35 trượt  
12/05/2017  97 win 97
11/05/2017  31 win 31
10/05/2017  65 trượt  
09/05/2017  41 win 41
08/05/2017  32 win 32
07/05/2017   05 win  05 
06/05/2017 87 trượt  
05/05/2017 30 thắng lợi 30
04/05/2017 91 thắng lợi 91
03/05/2017 57 Trượt  
02/05/2017 01 Trượt  
01/05/2017 01 Trượt  
30/04/2017 73 Trượt  
29/04/2017 14 Trượt  
28/04/2017 51 thắng lợi 51
27/04/2017 18 thắng lợi 18
26/04/2017 37 thắng lợi 37
25/04/2017 89 Trượt  
24/04/2017 20 thắng lợi 20
23/04/2017 22 thắng lợi 22
22/04/2017 15 Trượt  
21/04/2017 11 thắng lợi 11
20/04/2017 19 thắng lợi 19
19/04/2017 27 thắng lợi 27
18/04/2017 52 Trượt  
17/04/2017 78 Trượt  
16/04/2017 27 thắng lợi 27
15/04/2017 33 thắng lợi 33
14/04/2017 76 thắng lợi 76
13/04/2017 36 Trượt  
12/4/2017 60 thắng lợi 60
11/04/2017 22 thắng lợi 22
10/04/2017  36 Trượt  
09/04/2017  39 Trượt  
08/04/2017  05 thắng lợi 05
07/04/2017  20 thắng lợi 20
06/04/2017  77 thắng lợi 77
05/04/2017  64 Trượt  
04/04/2017  89 thắng lợi 89
03/04/2017  02 thắng lợi 02
02/04/2017  16 Trượt  
01/04/2017  43 thắng lợi 43
31/03/2017  08 thắng lợi 08
30/03/2017  85 thắng lợi 85
29/03/2017  19 Trượt  
28/03/2017  32 Trượt  
27/03/2017  40 Trượt  
26/03/2017  21 thắng lợi 21
25/03/2017  16 thắng lợi 16
24/3/2017  59 Trượt  
23/3/2017  50 thắng lợi 50
22/03/2017  09 thắng lợi 09
21/03/2017  26 Trượt  
20/03/2017  23 thắng lợi 23
19/03/2017  17 thắng lợi 17
18/03/2017  03 thắng lợi 03
17/03/2017  26 Trượt  
16/03/2017  18 thắng lợi 18
15/3/2017  07 thắng lợi 07
14/03/2017  14 Trượt  
13/03/2017  76 Trượt  
12/03/2017  89 thắng lợi 89
11/03/2017  15 thắng lợi 15
10/03/2017  68 thắng lợi 68
09/03/2017  13 Trượt  
08/03/2017  94 thắng lợi 94
07/03/2017  50  thắng lợi  50 
06/03/2017  86   thắng lợi 86 
05/03/2017  78 Trượt  
04/03/2017  25 Trượt  
03/03/2017  46 thắng lợi 46
02/03/2017  16 thắng lợi 16
01/03/2017  71 Trượt   
28/02/2017  37 thắng lợi 37x2
27/02/2017  66 Trượt  
26/02/2017  53 Trượt  
25/02/2017  62 Trượt  
24/02/2017 31 Trượt  
23/02/2017 05 Trượt  
22/02/2017 17 thắng lợi 17
21/02/2017 01 thắng lợi 01
20/02/2017 88 Trượt  
19/02/2017 14 thắng lợi 14
18/02/2017 93 thắng lợi 93
17/02/2017 69 Trượt  
16/02/2017 65 Trượt  
 15/02/2017 02 thắng lợi 02
14/02/2017 91 thắng lợi 91
13/02/2017 10 thắng lợi 10
12/02/2017 95 Trượt  
11/02/2017 12 thắng lợi 12
10/02/2017 06 Trượt  
09/02/2017 47 thắng lợi 47
08/02/2017 46 thắng lợi 46
07/02/2017 17 Trượt  
06/02/2017 21 thắng lợi 21
05/02/2017 14 Trượt  
04/02/2017 04 thắng lợi 04
03/02/2017 01 thắng lợi   01
24 / 01-02 / 02/2017 Nghỉ tết    
23/02/2017 45 Trượt  
22/02/2017 16 thắng lợi 16
21/02/2017 06 Trượt  
20/02/2017 18 thắng lợi 18
19/02/2017 04 thắng lợi 04
18/02/2017 44 Trượt  
17/02/2017 89 Trượt  
16/02/2017 95 thắng lợi 95
15/02/2017 19 thắng lợi 19
14/02/2017 42 Trượt  
13/02/2017 15 thắng lợi 15
12/02/2017 64 Trượt  
11/02/2017 45 Trượt  
10/02/2017 10 thắng lợi 10
09/02/2017 84 thắng lợi 84
08/02/2017 38 Trượt  
07/02/2017 28 thắng lợi 28
06/02/2017 48 Trượt  
05/02/2017 49 thắng lợi 49
04/02/2017 06 Trượt  
03/02/2017 01 thắng lợi 01
02/02/2017 52 thắng lợi 52
01/01/2017 16 Trượt  
12/31/2016  96 Trượt  
30/12/2016  thứ mười hai Trượt  
12/29/2016  01 Trượt  
12/28/2016  56 thắng lợi  56
27/12/2016  14 Trượt  
26/12/2016  01 thắng lợi 01 
12/25/2016  03 Trượt  
12/24/2016  02  thắng lợi   02
23/12/2016 14 Trượt  
22/12/2016 30 thắng lợi 30 
12/21/2016 41 Trượt  
12/20/2016 33 thắng lợi  33
12/19/2016 96 Trượt  
18/12/2016 02 Trượt  
12/17/2016 92 Trượt  
16/12/2016 55 Trượt  
12/15/2016 49 Trượt  
14/12/2016 62 Trượt  
13/12/2016 32 Trượt  
12/12/2016 01 Trượt  
11/12/2016 95 Trượt  
10/12/2016 43 Trượt  
12/09/2016 98 thắng lợi 98
08/12/2016 22 Trượt  
07/12/2016 01 thắng lợi 01
06/12/2016 58 Trượt  
12/5/2016 17 Trượt  
12/4/2016 08 thắng lợi 08
12/03/2016 14 thắng lợi 14x3
02/12/2016 26 thắng lợi 26
01/12/2016 79 Trượt  
30/11/2016 32 thắng lợi 32
11/29/2016 31 Trượt  
28/11/2016 78 thắng lợi 78
27/11/2016 91 thắng lợi 91
11/26/2016 98 Trượt  
25/11/2016 79 thắng lợi 79
24/11/2016 71 Trượt  
23/11/2016 27 thắng lợi 27x2
22/11/2016 48 Trượt  
21/11/2016 20 Trượt  
20/11/2016 49 Trượt  
19/11/2016 83 Trượt  
18/11/2016 05 Trượt  
17/11/2016 83 thắng lợi 83
16/11/2016 77 Trượt  
15/11/2016 77 thắng lợi 77
14/11/2016 60 Trượt  
11/13/2016 57 Trượt  
11/12/2016 52 thắng lợi 52
11/11/2016 85 thắng lợi 85
11/10/2016 40 Trượt  
09/11/2016 35 Trượt  
08/11/2016 mười thắng lợi mười
11/07/2016 91 thắng lợi 91
06/11/2016 70 Trượt  
05/11/2016 15 Trượt  
11/04/2016 82 thắng lợi 82
03/11/2016 88 thắng lợi 88
02/11/2016 63 thắng lợi 63
01/11/2016 48 Trượt  
10/31/2016 35 Trượt  
10/30/2016 64 thắng lợi 64
10/29/2016 46 thắng lợi 46
28/10/2016 09 Trượt  
27/10/2016 80 thắng lợi 80
10/26/2016 04 thắng lợi 04
25/10/2016 11 Trượt  
10/24/2016 27 Trượt  
23/10/2016 32 thắng lợi  32 
22/10/2016 46  Trượt   
10/21/2016
 70 thắng lợi  70 
20/10/2016
27 thắng lợi 27
19/10/2016
46 thắng lợi 46x2
10/18/2016
96 Trượt  
17/10/2016
62 Trượt  
10/16/2016
89 Trượt  
15/10/2016
46 Trượt  
10/14/2016
05 Trượt  
13/10/2016
60 thắng lợi 60
10/12/2016
34 thắng lợi 34
11/10/2016
04 thắng lợi 04x2
10/10/2016
16 Trượt  
09/10/2016
05 Trượt  
08/10/2016
41 thắng lợi 41
07/10/2016
62 thắng lợi 62x2
10/06/2016
46 Trượt  
10/05/2016
46 thắng lợi 46 
04/10/2016
59 Trượt  
10/03/2016
93 Trượt  
02/10/2016
72 thắng lợi 72
01/10/2016
05 thắng lợi 05
09/30/2016
34 Trượt  
29/09/2016
53 Trượt  
28/09/2016
98 thắng lợi 98
09/27/2016
19 thắng lợi 19
26/9/2016
94 thắng lợi 94
09/25/2016
43 Trượt  
24/09/2016
55 thắng lợi 55
23/09/2016
73 Trượt  
22/09/2016
37 thắng lợi 37
21/09/2016
79 thắng lợi 79
20/09/2016
02 Trượt  
19/09/2016
37 thắng lợi 37
18/09/2016
28 thắng lợi 28
17/09/2016
17 Trượt  
09/16/2016
35 Trượt  
15/09/2016
20 thắng lợi 20
09/14/2016
82 thắng lợi 82
09/13/2016
90 thắng lợi 90
12/09/2016
42 Trượt  
09/11/2016
56 thắng lợi 56
09/10/2016
57 thắng lợi 57
09/09/2016
54 Trượt  
08/09/2016
07 Trượt  
09/07/2016
85 thắng lợi 85
06/09/2016
02 Trượt  
05/09/2016
03 thắng lợi 03
04/09/2016
26 thắng lợi 26
09/03/2016
78 thắng lợi 78
09/02/2016
03 thắng lợi 03x2
01/09/2016
18 Trượt  
31/08/2016
89 thắng lợi 89x3
30/08/2016 89 Trượt  
08/29/2016 09 Trượt  
08/28/2016 07 Trượt  
27/08/2016 91 thắng lợi 91
26/08/2016 41 thắng lợi 41x2
08/25/2016 18 thắng lợi 18
08/24/2016 59 Trượt  
08/23/2016 33 thắng lợi 33x2
22/08/2016 83 thắng lợi 83
08/21/2016 18 thắng lợi 18
20/08/2016 59  thắng lợi 59 
08/19/2016  53  Trượt  
08/18/2016  04 Trượt   
17/08/2016 69  thắng lợi 69 
08/16/2016 90   thắng lợi 90 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0947.737.948

LƯỢT TRUY CẬP