3 CÀNG ĐỀ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY  3 CÀNG ĐỀ MIỀN NAM KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/03/2018     tp.hcm
23/03/2018 495   win vĩnh long
22/03/2018 473   trượt tây ninh
21/03/2018  562  trượt  đồng nai
20/03/2018 340  win  bến tre
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018  427 trượt  tp.hcm
16/03/2018  581  trượt vĩnh long
15/03/2018 357  trượt  tây ninh
14/03/2018 784   win đồng nai
13/03/2018 574   trượt bến tre
12/03/2018 410  trượt  tp.hcm
11/03/2018  032 ăn đề 32  tiền giang
10/03/2018 460   trượt tp.hcm
09/03/2018  331 trượt  vĩnh long
08/03/2018 147   win tây ninh
07/03/2018 293  trượt  đồng nai
06/03/2018  437 trượt  bến tre
05/03/2018 670   trượt tp.hcm
04/03/2018 142  win  tiền giang
03/03/2018 460  trượt  tp.hcm
02/03/2018 547   trượt vĩnh long
01/03/2018 302   win tây ninh
28/02/2018  187 trượt  đồng nai
27/02/2018 646   trượt bến tre
26/02/2018 583   ăn đề 83 tp.hcm
25/02/2018 325  trượt  tiền giang
24/02/2018 561   win tp.hcm
23/02/2018 578   trượt vĩnh long
22/02/2018 927  trượt  tây ninh
21/02/2018 541  trượt đồng nai
20/02/2018 860  win  bến tre
19/02/2018 432  trượt  tp.hcm
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 116   trượt đồng nai
13/02/2018 548   ăn đề 48 bến tre
12/02/2018 352 win tp.hcm
11/02/2018 556 trượt tiền giang
10/02/2018 735   trượt tp.hcm
09/02/2018 346   trượt vĩnh long
08/02/2018 030  win  tây ninh
07/02/2018 351  trượt  đồng nai
06/02/2018  543  trượt bến tre
05/02/2018 436   trượt tp.hcm
04/02/2018 867  win  tiền giang
03/02/2018 618  trượt  tp.hcm 
02/02/2018 423   trượt vĩnh long
01/02/2018 311  win  tây ninh
31/01/2018 572  trượt  đồng nai
30/01/2018 280   ăn đề 80 bến tre
29/01/2018 647   trượt tp.hcm
28/01/2018  592 trượt  tiền giang
27/01/2018 051  win  tp.hcm
26/01/2018 635  trượt  vĩnh long
25/01/2018 423   trượt tây ninh
24/01/2018 896  trượt  đồng nai
23/01/2018 772  win  bến tre
22/01/2018 756  trượt  tp.hcm
21/01/2018 680  ăn đề 80  tiền giang
20/01/2018 425   trượt tp.hcm
19/01/2018  090 win  vĩnh long
18/01/2018 732  trượt  tây ninh
17/01/2018 473  trượt  đồng nai
16/01/2018 594  trượt  bến tre
15/01/2018 221   win tp.hcm
14/01/2018 764   trượt tiền giang
13/01/2018 583  trượt  tp.hcm
12/01/2018 216   win vĩnh long
11/01/2018 879   trượt tây ninh
10/01/2018 547  trượt  đồng nai
09/01/2018 353   ăn đề 53 bến tre
08/01/2018 874  trượt  tp.hcm
07/01/2018 721  trượt  tiền giang
06/01/2018 405  win  tp.hcm
05/01/2018  542  trượt vĩnh long
04/01/2018 329 trượt  tây ninh
03/01/2018  086 win  đồng nai
02/01/2018  724  trượt bến tre
01/01/2018 889  ăn đề 89  tp.hcm
31/12/2017 675 trượt tiền giang
30/12/2017 560   trượt tp.hcm
29/12/2017 390  win  vĩnh long
28/12/2017   873 trượt  tây ninh
27/12/2017 048 trượt  đồng nai
26/12/2017 604   win bến tre
25/12/2017 845  trượt tp.hcm
24/12/2017 564  trượt tiền giang
23/12/2017 647  ăn đề 47  tp.hcm
22/12/2017 004   trượt vĩnh long
21/12/2017 664  win  tây ninh
20/12/2017  564 trượt  đồng nai
19/12/2017  453 trượt  bến tre
18/12/2017 870   win tp.hcm
17/12/2017 547  trượt  tiền giang
16/12/2017 330  ăn đề 30  tp.hcm
15/12/2017 642    trượt vĩnh long
14/12/2017 585  trượt  tây ninh
13/12/2017  610 win  đồng nai
12/12/2017 594  trượt  bến tre
11/12/2017 621  ăn đề 21  tp.hcm
10/12/2017  545  trượt tiền giang
09/12/2017 103   win tp.hcm
08/12/2017 828  trượt  vĩnh long
07/12/2017 367  trượt tây ninh
06/12/2017  648  ăn đề 48 đồng nai
05/12/2017 534  trượt  bến tre
04/12/2017 103  trượt  tp.hcm
03/12/2017 427  trượt  tiền giang
02/12/2017 351  win tp.hcm
01/12/2017  495  ăn đề 95  vĩnh long
30/11/2017 109  trượt  tây ninh
29/11/2017 207  ăn đề 07  đồng nai
28/11/2017 150   trượt bến tre
27/11/2017 983  trượt  tp.hcm
26/11/2017 401  trượt  tiền giang
25/11/2017  581 win  tp.hcm
24/11/2017 715  trượt  vĩnh long
23/11/2017 542  ăn đề 42  tây ninh
22/11/2017  163 trượt  đồng nai
21/11/2017  686  trượt bến tre
20/11/2017  409  win tp.hcm
19/11/2017  328 trượt  tiền giang
18/11/2017 272  trượt  tp.hcm
17/11/2017 735  win  vĩnh long
16/11/2017 228  trượt  tây ninh
15/11/2017 335  trượt  đồng nai
14/11/2017 461  trượt  bến tre
13/11/2017 879  win tp.hcm
12/11/2017  654 trượt  tiền giang
11/11/2017 728   ăn đề 28 tp.hcm
10/11/2017 363   trượt vĩnh long
09/11/2017 951  trượt  tây ninh
08/11/2017  017 win  đồng nai
07/11/2017  495  trượt bến tre
06/11/2017  903 trượt  tp.hcm
05/11/2017  312  trượt tiền giang
04/11/2017 983   win tp.hcm
03/11/2017  467  trượt vĩnh long
02/11/2017 627  ăn đề 27  tây ninh
01/11/2017 397   trượt đồng nai
31/10/2017 258   trượt bến tre
30/10/2017 010  trượt  tp.hcm
29/10/2017 381  win  tiền giang
28/10/2017  898 win  tp.hcm
27/10/2017 565  trượt  vĩnh long
26/10/2017 012  trượt  tây ninh
25/10/2017 390  win  đồng nai
24/10/2017 493  trượt  bến tre
23/10/2017 675   trượt tp.hcm
22/10/2017 103   win tiền giang
21/10/2017 435  trượt  tp.hcm
20/10/2017  676 trượt  vĩnh long
19/10/2017 445   trượt tây ninh
18/10/2017 996   win đồng nai
17/10/2017  336 trượt  bến tre
16/10/2017 789   trượt tp.hcm
15/10/2017  506 win  tiền giang
14/10/2017 182   trượt tp.hcm
13/10/2017 121  trượt  vĩnh long
12/10/2017 878  trượt  tây ninh
11/10/2017  115 win  đồng nai
10/10/2017 338   win bến tre
09/10/2017 626  trượt  tp.hcm
08/10/2017 253   trượt tiền giang
07/10/2017 565   trượt tp.hcm
06/10/2017  282 trượt  vĩnh long
05/10/2017 569  win  tây ninh
04/10/2017  323 trượt  đồng nai
03/10/2017 123  trượt  bến tre
02/10/2017 987  trượt  tp.hcm
01/10/2017  886 trượt  tiền giang
30/09/2017  163 win  tp.hcm
29/09/2017  227 trượt  vĩnh long
28/09/2017 493  trượt  tây ninh
27/09/2017  947 trượt  đồng nai
26/09/2017  230 win   bến tre
25/09/2017  313 trượt  tp.hcm
24/09/2017 124  trượt  tiền giang
23/09/2017  223 trượt  tp.hcm
22/09/2017  883 trượt  vĩnh long
21/09/2017  479 win  tây ninh
20/09/2017  873 trượt  đồng nai
19/09/2017  772 trượt  bến tre
18/09/2017 816  trượt  tp.hcm
17/09/2017  234 trượt  tiền giang
16/09/2017 894 trượt  tp.hcm
15/09/2017  442 win  vĩnh long
14/09/2017 048  trượt  tây ninh
13/09/2017  470 trượt  đồng nai
12/09/2017  045 trượt  bến tre
11/09/2017  968 win  tp.hcm
10/09/2017  873 trượt  tiền giang
09/09/2017  332 trượt  tp.hcm
08/09/2017 017  trượt  vĩnh long
07/09/2017  157 win  tây ninh
06/09/2017 881  trượt  đồng nai
05/09/2017  644 trượt  bến tre
04/09/2017  554 trượt  tp.hcm
03/09/2017  193 trượt  tiền giang
02/09/2017 884  trượt  tp.hcm
01/09/2017  979 win  vĩnh long
31/08/2017  744 trượt  tây ninh
30/08/2017  380 trượt  đồng nai
29/08/2017  111  win  bến tre
28/08/2017  187 trượt  tp.hcm
27/08/2017  776 trượt  tiền giang
26/08/2017  092  trượt  tp.hcm
25/08/2017  841 trượt  vĩnh long
24/08/2017  454 trượt  tây ninh
23/08/2017  726 win  đồng nai
22/08/2017  043 trượt  bến tre
21/08/2017  326 trượt  tp.hcm
20/08/2017  475 trượt  tiền giang
19/08/2017  926 win  tp.hcm
18/08/2017  997 trượt  vĩnh long
17/08/2017  081 trượt  tây ninh
16/08/2017  400 trượt  đồng nai
15/08/2017  235 trượt  bến tre
14/08/2017  433 trượt  tp.hcm
13/08/2017  522 wiin  tiền giang
12/08/2017  424 trượt  tp.hcm
11/08/2017 093 trượt  vĩnh long
10/08/2017  647 trượt  tây ninh
09/08/2017  948 win  đồng nai
08/08/2017  012 trượt  bến tre
07/08/2017  889 trượt  tp.hcm
06/08/2017 996  trượt  tiền giang
05/08/2017  831 trượt  tp.hcm
04/08/2017  966 trượt  vĩnh long
03/08/2017  871 win  tây ninh
02/08/2017  120 trượt  đồng nai
01/08/2017 223  trượt  bến tre
31/07/2017  905 win  tp.hcm
30/07/2017  321 trượt  tiền giang
29/07/2017 028  trượt  tp.hcm
28/07/2017  874 trượt  vĩnh long
27/07/2017  310 trượt  tây ninh
26/07/2017  014 trượt  đồng nai
25/07/2017  083 win  bến tre
24/07/2017 461  trượt  tp.hcm
23/07/2017 220   trượt tiền giang
22/07/2017  032 trượt  tp.hcm
21/07/2017 871  trượt  vĩnh long
20/07/2017  753  win tây ninh
19/07/2017  092  trượt đồng nai
18/07/2017  537 trượt  bến tre
17/07/2017  045 trượt  tp.hcm
16/07/2017  971 win  tiền giang
15/07/2017 821  trượt  tp.hcm
14/07/2017  308 trượt  vĩnh long
13/07/2017  095 trượt  tây ninh
12/07/2017  782 trượt  đồng nai
11/07/2017  830 trượt  bến tre
10/07/2017 186  win  tp.hcm
09/07/2017  463 trượt  tiền giang
08/07/2017 382  trượt  tp.cm
07/07/2017  492 trượt   vĩnh long
06/07/2017  452 trượt  tây ninh
05/07/2017 708  win  đồng nai
04/07/2017  345 trượt  bến tre
03/07/2017  435 trượt  tp.hcm
02/07/2017 649  trượt  tiền giang
01/07/2017 401  trượt  tp.hcm
30/06/2017  417 win  vĩnh long
29/06/2017 366  trượt  tây ninh
28/06/2017  917 win  đồng nai
27/06/2017  359 trượt  bến tre
26/06/2017 756  trượt  tp.hcm
25/06/2017  157 trượt  tiền giang
24/06/2017 246 trượt  tp.hcm
23/06/2017  425 trượt  vĩnh long
22/06/2017  047 trượt tây ninh
21/06/2017 368  win  đồng nai
20/06/2017  909  trượt bến tre
19/06/2017  385 win  tp.hcm
18/06/2017 278 trượt  tiền giang
17/06/2017 465  trượt  tp.hcm
16/06/2017  456 trượt  vĩnh long
15/06/2017  175 trượt  tây ninh
14/06/2017  351 win  đồng nai
13/06/2017  256 trượt  bến tre
12/06/2017 174  trượt  tp.hcm
11/06/2017  854 trượt  tiền giang
10/06/2017  243 trượt  tp.hcm
09/06/2017  123 trượt  vĩnh long
08/06/2017 868 win tây ninh
07/06/2017  125 trượt  đồng nai
06/06/2017  361  win bến tre
05/06/2017 809  trượt  tp.hcm
04/06/2017   987 trượt  tiền giang
03/06/2017   893 trượt  tp.hcm
02/06/2017  234 trượt vĩnh long
01/06/2017 645 trượt  tây ninh
31/05/2017  150 win  đồng nai
30/05/2017  930 trượt  bến tre
29/05/2017  282 trượt  tp.hcm
28/05/2017  641 trượt  tiền giang
27/05/2017  837 win  tp.hcm
26/05/2017 875 trượt  vĩnh long
25/05/2017  034 trượt  tây ninh
24/05/2017  858 trượt  đồng nai
23/05/2017  302 trượt  bến tre
22/05/2017  409 trượt  tp.hcm
21/05/2017  434 win  tiền giang
20/05/2017  688 trượt  tp.hcm
19/05/2017  232  trượt vĩnh long
18/05/2017  148 win  tây ninh
17/05/2017  310 trượt  đồng nai
16/05/2017  179 trượt  bến tre
15/05/2017  016  trượt tp.hcm
14/05/2017  344  trượt tiền giang
13/05/2017  378  trượt tp.hcm
12/05/2017   306 win  vĩnh long
11/05/2017   162  trượt tây ninh
10/05/2017   154 trượt  đồng nai
09/05/2017   182  trượt bến tre
08/05/2017   156  trượt tp.hcm
07/05/2017  154 trượt  tiền giang
06/05/2017 651  win  tp.hcm
05/05/2017  018  trượt vĩnh long
04/05/2017  542 trượt  tây ninh
03/05/2017  256 trượt  đồng nai
02/05/2017 831  win  bến tre
01/05/2017  367 trượt  tp.hcm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0981.366.551

LƯỢT TRUY CẬP